logo
Iwan Wyrypajew z Paszportem Polityki!
Nagroda za przypomnienie polskiemu teatrowi, że sztuka sceniczna może również być poezją. Za wiarę w siłę opowieści i żelazną konstrukcję tekstu oraz eksperymenty ze sceniczną tożsamością aktora – napisano w uzasadnieniu Paszportu Polityki dla Iwana Wyrypajewa. Nagrody wręczono wczoraj wieczorem, a Wyprypajew to twórca doskonale znany publiczności festiwalu Boska Komedia.

Więcej o laureatach Paszportów Polityki.
Powrót
5/215
16 stycznia 2013