logo
Pierwsza premiera 5. Międzynarodowego Festiwalu Boska Komedia - NIEWIERNI

Już 8 listopada odbędzie się premiera nowego spektaklu Niewierni w reżyserii Piotra Ratajczaka. Będzie to pierwsza premiera w ramach 5. Międzynarodowego Festiwalu Boska Komedia.

Niewierni

Apostazja jest jawnym i formalnym odrzuceniem wiary chrześcijańskiej, skutkującym odłączeniem się od wspólnoty kościoła. Przede wszystkim jednak to akt symboliczny, podkreślający, że dla Kościoła rzymskokatolickiego"przestaje się istnieć”. Apostatów, wedle szacunków samych zainteresowanych,jest w Polsce już pół miliona. Projekt Piotra Ratajczaka to rodzaj zbiorowej wypowiedzi artystycznej aktorów, odtwarzających prawdziwe świadectwa apostazji, oparte na osobistych relacjach i materiałach reportażowych. Widz śledzi rekonstrukcję drogi duchowej bohaterów spektaklu, zdarzeń i refleksji, które doprowadziły ich do decyzji o odejściu z Kościoła. Dlaczego ludzie wychowani i żyjący we wspólnocie wierzących nie chcą dłużej określać swojej tożsamości przez pryzmat wyznania? Jakie osobiste dramaty kryją się za jednostkowym aktem apostazji?

Spektakl został wyprodukowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia, inauguruje tematyczny cykl prapremier pod hasłem NIEDOWIARA. Kolejne spektakle wyreżyserują Wiktor Rubin, Radek Rychcik, Zenon Fajfer, Michał Zadara.

Bilety w sprzedaży na stronie internetowej Teatru Łaźnia Nowa. 

Powrót
31/215
26 października 2012