logo
Teatralne spotkania między Wschodem a Zachodem
W Krakowie się dzieje. Dzieje się teatr. Dla wszystkich fanów Boskiej Komedii Teatr im. Słowackiego także przygotował smakowity kąsek W ramach długoterminowego międzynarodowego projektu Teatr XXI wieku. East meets West – West meets East w grudniu Teatr przy placu Świętego Ducha organizuje część poświęconą tekstowi w teatrze.

Na początku miesiąca prowadzone były zamknięte warsztaty dramaturgiczne oraz dramatopisarskie, podczas których w roli ekspertów wystąpili Stefanie Carp i Nikołaj Kolada – dramatopisarze scen niemieckich i rosyjskich. Natomiast 12-14 grudnia we foyer Teatru Słowackiego odbędzie się konferencja  „Tekst, zdarzenie i odpowiedzialność w najnowszym teatrze”. Wezmą w niej udział przedstawiciele dziewięciu partnerskich teatrów europejskich z Niemiec, Włoch, Francji, Czech, Rosji, Ukrainy i Litwy.

Organizatorzy podkreślają, że głównym celem projektu jest określanie najważniejszych przemian, jakie można było zaobserwować w europejskim teatrze ostatniej dekady. Podczas panelowych dyskusji moderowanych przez Pawła Sztarbowskiego oraz Marcina Kościelniaka zaproszeni goście wraz z ekspertami: Małgorzatą Sugierą, Mateuszem Borowskim oraz Iwanem Wyrypajewem omawiać będą również, jak nowoczesny teatr odnajduje się w kontekście zwrotu postdramatycznego, performatywnego i politycznego. Oprócz trzech głównych tematów prelegenci zastanowią się także, na ile można mówić o odpowiedzialności w teatrze oraz jak nowe formy dramatyczne komunikują się z publicznością teatralną.

Wraz z widzami uczestnicy konferencji będą się także zastanawiać nad istotnością oraz konsekwencjami przemian życia teatralnego: nie tylko w Europie, ale i w Polsce, gdzie teatr po 1989 roku musiał odnaleźć się w całkowicie nowej i odmiennej rzeczywistości społeczno-politycznej. Być może poprzez zbadanie relacji z wcześniejszą tradycją teatralną na kontynencie europejskim pozwoli na uchwycenie podobieństw i różnic w asymilacji praktyk zarówno we wschodnio-, jak i zachodnioeuropejskich teatrach. Istotne okaże się także zdefiniowanie miejsca polskiego teatru w nurcie przemian ostatniego dziesięciolecia.

Nowa koncepcja polityczności, tekst i ciało w niebezpieczeństwie, teatr tekstu, teatr wyobraźni, postrzeganie współczesności, teatr w obliczu braku autorytetów czy publiczne czytania dramatu: w poszukiwaniu nowych tekstów to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas konferencji. Wydaje się, że nazwanie i określenie na nowo przestrzeni, w której działa teatr oraz interakcji, w które wchodzi z rzeczywistością, okaże się ożywcze dla polskiej sceny teatralnej oraz wszystkich tych, którzy żywo interesują się wszelkimi przemianami w sposobach mówienia, opisywania i patrzenia na teatr.

Powrót
81/215
8 grudnia 2011